KInTe

II KONFERENCJA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH - www.kinte.pl

organizowana przez firmę SIMLOGIC.


10-12 CZERWCA 2015 BRONISŁAWÓW

Podjęcie wyzwania organizacji konferencji naukowo – technicznej stanowi odpowiedź względem wyraźnej potrzeby wymiany doświadczeń praktycznych oraz zawodowych pomiędzy Kontrahentami
a Centrum Serwisowo – Szkoleniowo – Kompetencyjnym rozwiązań automatyki – SIMLOGIC.

Zachęceni sukcesem z poprzedniego roku oraz deklaracjami osób, które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w pierwszej edycji KINTE, postanowiliśmy kontynuować nasz dzieło.


W tym roku proponujemy 8 bloków tematycznych i ponad 60 bloków tematycznych do wyboru - zajęcia wykładowe połączone z zajęciami praktycznymi w małych 10-15 osobowych grupach.

Tematyka konferencji skupia wokół siebie zarówno dostawców produktów i rozwiązań technicznych oraz pracowników firm produkcyjnych, zajmujących się w codziennej pracy wdrażaniem nowych rozwiązań i technologii, utrzymaniem ruchu, prewencją, nadzorem i monitorowaniem produkcji, logistyką oraz planowaniem wraz z nowoczesnymi rozwiązaniami w zarządzaniu.

Rozwinięcie skrótu KINTE - KONFERENCJA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

Trójkolorowe logo konferencji powstało na podstawie modelu RGB łączenia barw. Odpowiednie zestawienie kolorów zapewniło osiągnięcie efektu spójności kolorystyki, dowolne kombinacje ilościowe umożliwiają natomiast uzyskanie szerokiego zakresu barw pochodnych, odzwierciedlając obszerny zakres problematyki konferencji. Zastosowanie zyskała również synteza addytywna obrazująca wzajemne interakcje zjawisk i mechanizmów związanych z produkcją oraz utrzymaniem w ruchu maszyn przemysłowych.

Uczestnictwo w drugiej edycji konferencji zaproponowano głównie przedstawicielom firm z określonych branż przemysłu. Są to głównie Kontrahenci, korzystający z oferowanych przez nas usług, w zakresie przeprowadzonych modernizacji, retrofitów, serwisów lub szkoleń. Wzorem poprzedniego roku zachęcamy do udziału i wystąpienia z referatem oraz wspólnego opracowania krótkiej prezentacji obejmującej tematykę ważną dla Państwa Zakładu.

Wyrażam głęboką nadzieję, iż wspólnie zdołamy przekształcić KINTE w organizowaną regularnie ogólnopolską konferencję naukowo – techniczną, skupiającą wokół siebie osoby należące do inteligencji technicznej, ludzi chcących podejmować trudną problematykę rozwijania i wdrażania najnowocześniejszych technologii w Polsce, czyniąc nasz kraj choć trochę niezależnym. Atmosfera na KINTE jest przyjazna i pozwala swobodnie wyrazić własne opinie, wymienić poglądy i spostrzeżenia, zyskując przy tym możliwość poszerzenia posiadanej wiedzy oraz źródło czerpania z doświadczeń innych przedstawicieli branży.

Szczerze oddany,

dr inż. Mariusz Jabłoński

Dyrektor SIMLOGIC.

UWAGA: Każde zgłoszenie uczestnictwa w konferencji KINTE zostanie potwierdzone przez organizatora, przy wykorzystaniu podanych przez Państwa danych w formularzu. Potwierdzenie uczestnictwa będzie zależne od liczby wolnych miejsc. Bardzo nam przykro nam, ale wypełnienie formularza rejestracyjnego bez otrzymania potwierdzenia od organizatora konferencji KINTE nie upoważnia do uczestnictwa.

Wszelkie prawa zawarte w niniejszym portalu oraz jego wszystkie elementy podlegają ochronie prawnej. Dotyczy to w szczególności koncepcji graficznej i logicznej, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, zawartych zdjęć, baz danych i prezentowanych informacji, logotypów, znaków graficznych oraz treści merytorycznych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83).

ORGANIZATORZY KINTE

Informacje o konferencji

KINTE - Konferencja Innowacyjnych Technologii Maszyn i Urządzeń Przemysłowych stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby pracowników służb utrzymania ruchu polskiego przemysłu. KINTE pozwala uczestnikom na bezpośredni kontakt z najnowszymi rozwiązaniami oraz szeroką wymianę doświadczeń praktycznych i zawodowych pomiędzy uczestnikami. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele wiodących firm z różnych branż produkcji i wydobycia oraz liderzy w branży automatyki przemysłowej.

Organizator, Sponsorzy i Partnerzy

Organizator

Partner Główny

Partnerzy Branżowi
https://www.aucotec.com/fileadmin/templates/page/img/auc_logo_with_claim.png


Partnerzy Merytoryczni

Partner Honorowy

Partner Medialny